Kirjautumalla sisään saat -5 % pysyvän alennuksen tuotteista

Henkilötietojen käsittely

    1. Verkkokaupan www.lineashop.ee henkilötietojen rekisterinpitäjä on SONNE SHOP OÜ (rekisteritunnus 16436538), Sepapaja 6, Ülemiste City, Tallinna, puh. 6028080, info@lineashop.ee.
 • Mitä henkilötietoja käsitellään?

– nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
– toimitusosoite;
– pankkitilin numero;
– tavaroiden ja palvelujen hinta ja maksutiedot (ostohistoria);
– asiakastukitiedot.

 • Mikä on käsittelyn tarkoitus?

Henkilötietoja käytetään asiakastilausten hallinnointiin ja tavaroiden toimittamiseen.

Ostohistoriatietoja (ostopäivämäärä, tavarat, määrä, asiakastiedot) käytetään yleiskatsauksen laatimiseen ostetuista tavaroista ja palveluista sekä asiakkaiden mieltymysten analysointiin.

Pankkitilin numeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle.

Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa ja asiakkaan nimeä, käsitellään tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (asiakastuki).

Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnisteita käsitellään verkkokaupan tarjoamiseksi tietoyhteiskunnan palveluna ja verkkokäyttötilastoja varten.

 • Oikeusperusta

Henkilötietojen käsittely suoritetaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi.

Henkilötietojen käsittely oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).

 • Vastaanottajat, joille henkilötietoja siirretään

Henkilötietoja siirretään verkkokaupan asiakastukeen ostosten ja ostohistorian hallintaa sekä asiakasongelmien ratkaisemista varten.

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite siirretään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Jos tavarat toimitetaan kuriirin välityksellä, yhteystietojen lisäksi välitetään asiakkaan osoite.

Jos palveluntarjoaja hoitaa verkkokaupan kirjanpitoa, henkilötiedot välitetään palveluntarjoajalle kirjanpitotoimia varten.

Henkilötietoja voidaan siirtää tietotekniikan palveluntarjoajille, jos se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai tietojen saatavuuden varmistamiseksi.

 • Tietoturva ja pääsy tietoihin

Henkilötiedot tallennetaan verkkopalvelun palvelimille, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion alueella tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan alueella. Tietoja voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi, ja Amerikan yhdysvalloissa sijaitseviin yrityksiin, jotka ovat allekirjoittaneet Privacy Shield -järjestelmän.

Henkilötietoihin on pääsy verkkokaupan työntekijöillä, joilla on pääsy henkilötietoihin verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten kysymysten ratkaisemiseksi ja asiakastukipalvelujen tarjoamiseksi.

Verkkokauppa toteuttaa asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknisiä turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta käytöltä ja paljastamiselta.

Henkilötietojen siirto verkkokaupan henkilötietojen käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelujen tarjoajille ja tietojen yhdistelijöille) tapahtuu verkkokaupan ja henkilötietojen käsittelijöiden välisten sopimusten mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijät ovat velvollisia varmistamaan asianmukaiset suojatoimet henkilötietoja käsitellessään.

 • Henkilötietojen saatavuus ja oikaiseminen

Henkilötietoja voi tarkastella ja korjata verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos ostos on tehty ilman käyttäjätiliä, henkilötietoihin pääsee käsiksi verkkokaupan kautta.

 • Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköpostitse.

 • Säilytys

Henkilötiedot poistetaan, kun verkkokaupan asiakastili suljetaan, paitsi jos tiedot on säilytettävä kirjanpitotarkoituksiin tai kuluttajariitojen ratkaisemiseksi.

Jos verkkokaupassa on tehty ostos ilman asiakastiliä, ostohistoriaa säilytetään kolme vuotta.

Maksuja koskevien riitojen ja kuluttajariitojen osalta henkilötietoja säilytetään siihen asti, kunnes vaatimus on ratkaistu tai vanhentumisaika on päättynyt (kolme vuotta).

Kirjanpitoa varten tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.

Maksuja ja kuluttajariitoja koskevissa riita-asioissa henkilötietoja säilytetään, kunnes saatava on ratkaistu tai vanhentumisaika päättyy.

 • Poistaminen

Jos haluat poistaa henkilötietoja, ota yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse. Vastaus poistopyyntöön lähetetään viimeistään kuukauden kuluessa, ja siinä ilmoitetaan poistamisaika.

 • Siirto osoitteeseen

Sähköpostitse tehtyihin henkilötietojen siirtopyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluessa. Asiakaspalvelu tarkistaa henkilöllisyyden ja ilmoittaa siirrettävistä henkilötiedoista.

 • Suoramarkkinointiviestintä

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestinnän lähettämiseen, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Jos asiakas ei halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestintää, hänen on valittava asianmukainen viite sähköpostin alatunnisteesta tai otettava yhteyttä asiakastukeen.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin (profilointi), asiakkaalla on oikeus milloin tahansa vastustaa sekä henkilötietojensa alkuperäistä että myöhempää käsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvä profilointi, ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköpostitse.

 • Riitojen ratkaiseminen

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riitojen ratkaiseminen tapahtuu asiakastuen kautta (info@lineashop.ee). Valvontaviranomainen on Viron tietosuojavaltuutettu (info@aki.ee).